Wij zijn EVM gecertificeerd.

Over de ratten:

 

Ratten :

Bruine en zwarte ratten kennen hun oorsprong in Azië en Siberië en zijn via transport met schepen uiteindelijk in Europa en Nederland beland. De bruine rat is de meest voorkomende soort in Nederland. Zwarte ratten zijn in Nederland redelijk zeldzaam.

Bruine ratten hebben een geel of bruingrijze vacht met een onderzijde die lichter van kleur is. Ze planten zich het gehele jaar door voort, mits er voldoende voedsel is en er geen extreme temperaturen zijn. Als de populatiedichtheid daalt (bijvoorbeeld door menselijk ingrijpen) zal de voortplanting toenemen. De draagtijd is 20 tot 23 dagen. Een vrouwtje krijgt gemiddeld zo zo'n 7 jongen per worp. Per jaar zal een vrouwtje tot 5 keer werpen. Van kop tot staart varieert de lengte van een volwassen bruine rat tussen de 35 en 50 cm. De romp is 20 tot 30 cm lang; de staart is 15 tot 23 cm lang. Gemiddeld weegt en volwassen rat tussen 400 en 500 gram. De bruine rat wordt maximaal 3 jaar oud, maar meestal niet ouder dan 18 maanden.

De bruine rat is één van de meest "succesvolle' knaagdieren ter wereld. Het leefgebied van de bruine rat is voornamelijk in de buurt van water.

Waarnemingen :

Het zien van een rat of het vinden van een kadaver is het meest betrouwbare teken van een plaag.
Deze waarnemingen zijn echter geen betrouwbare indicatie van de omvang van de plaag.

Knaagschade aan het materiaal :

Ratten knagen vaak duidelijke zaagvormige randjes aan het hout of ander materiaal.

Uitwerpselen :

Uitwerpselen van de bruine rat zijn over het algemeen worstvormig en worden gegroepeerd aangetroffen.                                                                                                                                                                          
Uitwerpselen van de zwarte rat zijn gemiddeld iets kleiner en meer banaanvormig   en meer verspreid aangetroffen


Paden:                                                                                                                                    

Ratten hebben de neiging dezelfde routes te volgen , deze paden worden wissels genoemd , dit is te herkennen aan steeds neergedrukt gras , en is uiteindelijk een  uitgesleten pad.                                                                                                                              

Schuilplaatsen en holen :

Het hol van de bruine rat is doorgaans makkelijk te herkennen, en vaak gesitueerd op hellingen, slootkanten of onder een soort van afdak bv. houtblokken of platte stenen opgegraven grond uit het hol blijft naast de ingang liggen. De schuilplaatsen van zwarte ratten zijn hoog in het gebouw te vinden.

Verschil tussen bruine en zwarte ratten:

Bruine rat

Zwarte rat

Zwarte ratten leven hoog in de gebouwen .(droge omstandigheden )
Bruine ratten leven laag op de grond. (vochtige omstandigheden )

Heeft u één van deze elementen waargenomen neem dan contact met ons op:   contact

Waarschuwing :

Kom nooit met blote handen aan evt. gevonden kadavers ,want ratten zijn overbrengers
van allerlei vervelende ziektes zoals ziekte van weil en de salmonella bacterie.