Bent u op zoek naar een wespenbestrijder in Friesland dan bent u hier aan het juiste adres. Bij overlast neem gelijk contact op met Wespenbestrijding Friesland via ons telefoon nummer. Een bestijding al vanaf €35,00

Ons servicenummer voor een wespen bestrijding is 06-30172197.

 

            

Wat is het verschil tussen een honingbij, hommel en een wesp zie hier.

Een bestrijding van een wespennest in een papier container gefilmd door een klant van ons.

Van uw wespennest af bel  wespenbestrijding Friesland.

Op zoek naar een wespenbestrijder in de Gemeente Leeuwarden en omgeving. En Friesland.

                                                                           Dit wespennest verwijderd van een zolder in Jelsum.

In Friesland veel wespennesten de afgelopen tijd in bel ons voor ongediertebestrijding.

Last van wespen of een wespennest neem dan contact op met wespenbestrijding Friesland. De wespenbestrijder voor Leeuwarden en omgeving.

Vanaf €35,00 een wespennest verwijderen voor meer info bel ons of klik op de oranje button voor.

Voor mee info over wespen zie hier.

Wespen zijn er in vele soorten, maar doorgaans bedoelen we met de wesp het zwartgele insect dat voornamelijk in de maanden augustus en september veelvuldig ons terrein bestookt: de papierwesp. Wereldwijd behoren 61 soorten hiertoe, 11 hiervan komen voor in Midden Europa. Ze danken hun naam aan het papierachtige materiaal waarvan ze het nest maken, dat ze maken van een houtachtig materiaal dat ze afknagen van bomen en vermengen met hun speeksel.

In het najaar verlaten de wespen het nest. De koningin en werksters sterven en de jonge koninginnen vliegen uit en overwinteren in een schuilplaats. In het voorjaar maken zij een nieuw nest. Koninginnen leven 1 jaar, werksters enkele maanden. De koningin legt de eitjes en de werksters zijn actief in het verzamelen van voedsel voor de jongen. Zij verdedigen het nest en worden agressief als het nest te dicht wordt genaderd.

Wespen kunnen pijnlijk steken. In tegenstelling tot bijen gaat een wesp niet dood als hij u gestoken heeft. Eén wesp kan wel zo'n 10 maal steken. Gedurende een steek spuit een wesp een kleine hoeveelheid gif in het slachtoffer waardoor een zwelling ontstaat. In het gif zit een lokstof waarmee andere wespen worden aangetrokken. Bent u allergisch voor een wespensteek, neem dan direct contact op met uw huisarts. en vraag hier uw epipen aan.

Wespen bouwen hun nesten zowel binnen- als buitenshuis. Denk hierbij aan de zolder, onder het dak of de goot, onder vloeren, tussen plafonds of in de spouwmuur, maar ook in oude mollengangen, in struiken, vogelnestkasten of in de bijgebouwen.

 

De plaatsen Stiens waar veel wespennesten zaten zodat er een goede wespenbestrijding nodig was zo ook in Wirdum een aantal wespenbestrijdingen gedaan. Wat ook een grote overlast aan wespen betrof is Leeuwarden de Gemeente Leeuwarden zelf doet niet meer aan wespenbestrijding, ook in Heerenveen en Joure kwamen veel meldingen over wespenoverlast en wespennesten.

In Drachten dit jaar een minder aantal wespennesten gehad, in tegenstelling tot Franeker en Bolsward een stuk meer wespenbestrijdingen uitgevoerd. De dorpen Akkrum, Tijnje en Sint Annaparochie viel het dit jaar op dat er een stijging van wespenbestrijding nodig was ten opzichte van het voorgaande jaren. De plaatsen Burgum maar ook Oosterwolde veel wespen waaronder ook een winkel die veel last van wespen binnen had door het fruit hier, hier een wespenbestrijding gedaan met speciale biologische wespenvallen.

Een wespennest verwijderen of bestrijden kan door ons gecertificeerd bedrijf. vooral in de Gemeente Leeuwarden ook veel wespennesten.

Wij zijn in het bezit van het diploma bestrijdingstechnicus.  (EVM)

Plaagdierbestrijding  het Noorden, de afdeling plaagdieren bestrijding van N.C.S.

Servicegebied Friesland

wespenbestrijding Friesland  Aalsum
wespenbestrijding Friesland  Abbega
wespenbestrijding Friesland  Achlum
wespenbestrijding Friesland  Aegum
wespenbestrijding Friesland  Akkrum
wespenbestrijding Friesland  Akmarijp
wespenbestrijding Friesland  Allingawier
wespenbestrijding Friesland  Anjum
wespenbestrijding Friesland  Appelscha
wespenbestrijding Friesland  Arum
wespenbestrijding Friesland  Augsbuurt
wespenbestrijding Friesland  Augustinusga
wespenbestrijding Friesland  Baaiduinen
wespenbestrijding Friesland  Baard (Friesland)
wespenbestrijding Friesland  Baijum
wespenbestrijding Friesland  Bakhuizen
wespenbestrijding Friesland  Bakkeveen
wespenbestrijding Friesland  Balk (Friesland)
wespenbestrijding Friesland  Ballum
wespenbestrijding Friesland  Bantega
wespenbestrijding Friesland  Beers (Friesland)
wespenbestrijding Friesland  Beetgum
wespenbestrijding Friesland  Beetgumermolen
wespenbestrijding Friesland  Beetsterzwaag
wespenbestrijding Friesland  Bergum
wespenbestrijding Friesland  Berlikum
wespenbestrijding Friesland  Birdaard
wespenbestrijding Friesland  Blauwhuis (dorp)
wespenbestrijding Friesland  Blesdijke
wespenbestrijding Friesland  Blessum
wespenbestrijding Friesland  Blija
wespenbestrijding Friesland  Boelenslaan
wespenbestrijding Friesland  Boer (Friesland)
wespenbestrijding Friesland  Boijl
wespenbestrijding Friesland  Boksum
wespenbestrijding Friesland  Bolsward
wespenbestrijding Friesland  Bontebok
wespenbestrijding Friesland  Boornbergum
wespenbestrijding Friesland  Boornzwaag
wespenbestrijding Friesland  Bornwird
wespenbestrijding Friesland  Bozum
wespenbestrijding Friesland  Brantgum
wespenbestrijding Friesland  Breezanddijk
wespenbestrijding Friesland  Britsum
wespenbestrijding Friesland  Britswerd
wespenbestrijding Friesland  Broek (Friesland)
wespenbestrijding Friesland  Broeksterwoude
wespenbestrijding Friesland  Buitenpost
wespenbestrijding Friesland  Buren (Ameland)
wespenbestrijding Friesland  Burgwerd
wespenbestrijding Friesland  Burum
wespenbestrijding Friesland  Cornjum
wespenbestrijding Friesland  Cornwerd
wespenbestrijding Friesland  Damwoude
wespenbestrijding Friesland  De Blesse
wespenbestrijding Friesland  De Hoeve
wespenbestrijding Friesland  De Knipe
wespenbestrijding Friesland  De Tike
wespenbestrijding Friesland  De Veenhoop 
wespenbestrijding Friesland  De Westereen
wespenbestrijding Friesland  De Wilgen
wespenbestrijding Friesland  Dedgum
wespenbestrijding Friesland  Deersum
wespenbestrijding Friesland  Deinum
wespenbestrijding Friesland  Delfstrahuizen
wespenbestrijding Friesland  Dijken
wespenbestrijding Friesland  Dongjum
wespenbestrijding Friesland  Doniaga
wespenbestrijding Friesland  Donkerbroek
wespenbestrijding Friesland  Drachten
wespenbestrijding Friesland  Drachten-Azeven
wespenbestrijding Friesland  Driesum
wespenbestrijding Friesland  Drogeham
wespenbestrijding Friesland  Dronrijp
wespenbestrijding Friesland  Duurswoude
wespenbestrijding Friesland  Eastermar
wespenbestrijding Friesland  Echten
wespenbestrijding Friesland  Edens
wespenbestrijding Friesland  Ee 
wespenbestrijding Friesland  Eernewoude
wespenbestrijding Friesland  Eesterga
wespenbestrijding Friesland  Eestrum
wespenbestrijding Friesland  Elahuizen
wespenbestrijding Friesland  Elsloo (Friesland)
wespenbestrijding Friesland  Engelum
wespenbestrijding Friesland  Engwierum
wespenbestrijding Friesland  Exmorra
wespenbestrijding Friesland  Ferwerd
wespenbestrijding Friesland  Ferwoude
wespenbestrijding Friesland  Finkum
wespenbestrijding Friesland  Firdgum
wespenbestrijding Friesland  Fochteloo
wespenbestrijding Friesland  Follega
wespenbestrijding Friesland  Folsgare
wespenbestrijding Friesland  Formerum
wespenbestrijding Friesland  Foudgum
wespenbestrijding Friesland  Franeker
wespenbestrijding Friesland  Friens
wespenbestrijding Friesland  Frieschepalen
wespenbestrijding Friesland  Gaast
wespenbestrijding Friesland  Gaastmeer
wespenbestrijding Friesland  Garijp
wespenbestrijding Friesland  Gauw
wespenbestrijding Friesland  Genum
wespenbestrijding Friesland  Gerkesklooster
wespenbestrijding Friesland  Gersloot
wespenbestrijding Friesland  Gersloot-Polder
wespenbestrijding Friesland  Giekerk
wespenbestrijding Friesland  Goinga
wespenbestrijding Friesland  Goingahuizen
wespenbestrijding Friesland  Goingarijp
wespenbestrijding Friesland  Gorredijk
wespenbestrijding Friesland  Goutum
wespenbestrijding Friesland  Greonterp
wespenbestrijding Friesland  Grouw
wespenbestrijding Friesland  't Haantje
wespenbestrijding Friesland  Hallum
wespenbestrijding Friesland  Hantum
wespenbestrijding Friesland  Hantumeruitburen
wespenbestrijding Friesland  Hantumhuizen
wespenbestrijding Friesland  Hardegarijp
wespenbestrijding Friesland  Harich
wespenbestrijding Friesland  Harkema
wespenbestrijding Friesland  Harlingen (stad)
wespenbestrijding Friesland  Hartwerd
wespenbestrijding Friesland  Haskerdijken
wespenbestrijding Friesland  Haskerhorne
wespenbestrijding Friesland  Haule
wespenbestrijding Friesland  Haulerwijk
wespenbestrijding Friesland  Heeg
wespenbestrijding Friesland  Heerenveen
wespenbestrijding Friesland  Hemelum
wespenbestrijding Friesland  Hempens
wespenbestrijding Friesland  Hemrik
wespenbestrijding Friesland  Hennaard
wespenbestrijding Friesland  Herbaijum
wespenbestrijding Friesland  Hiaure
wespenbestrijding Friesland  Hichtum
wespenbestrijding Friesland  Hidaard
wespenbestrijding Friesland  Hieslum
wespenbestrijding Friesland  Hijlaard
wespenbestrijding Friesland  Hijum
wespenbestrijding Friesland  Hindeloopen
wespenbestrijding Friesland  Hitzum
wespenbestrijding Friesland  Hogebeintum
wespenbestrijding Friesland  Hollum
wespenbestrijding Friesland  Holwerd
wespenbestrijding Friesland  Hommerts
wespenbestrijding Friesland  Hoornsterzwaag
wespenbestrijding Friesland  Horp
wespenbestrijding Friesland  Houtigehage
wespenbestrijding Friesland  Huins
wespenbestrijding Friesland  Idaard
wespenbestrijding Friesland  Idsegahuizum
wespenbestrijding Friesland  Idskenhuizen
wespenbestrijding Friesland  Idzega
wespenbestrijding Friesland  IJsbrechtum
wespenbestrijding Friesland  Indijk (dorp)
wespenbestrijding Friesland  Irnsum
wespenbestrijding Friesland  It Heidenskip
wespenbestrijding Friesland  Itens
wespenbestrijding Friesland  Janum
wespenbestrijding Friesland  Jellum
wespenbestrijding Friesland  Langedijke
wespenbestrijding Friesland  Langelille
wespenbestrijding Friesland  Langezwaag
wespenbestrijding Friesland  Jorwerd
wespenbestrijding Friesland  Joure
wespenbestrijding Friesland  Jouswier
wespenbestrijding Friesland  Jubbega
wespenbestrijding Friesland  Jutrijp
wespenbestrijding Friesland  Kaard
wespenbestrijding Friesland  Katlijk
wespenbestrijding Friesland  Kimswerd
wespenbestrijding Friesland  Kinnum
wespenbestrijding Friesland  Kloesewier
wespenbestrijding Friesland  Klooster-Lidlum
wespenbestrijding Friesland  Kolderwolde
wespenbestrijding Friesland  Kollum
wespenbestrijding Friesland  Kollumerpomp
wespenbestrijding Friesland  Kollumerzwaag
wespenbestrijding Friesland  Kootstertille
wespenbestrijding Friesland  Kornwerderzand
wespenbestrijding Friesland  Kortehemmen
wespenbestrijding Friesland  Koudum
wespenbestrijding Friesland  Koufurderrige
wespenbestrijding Friesland  Kubaard
wespenbestrijding Friesland  Laaxum
wespenbestrijding Friesland  Landerum
wespenbestrijding Friesland  Langedijke
wespenbestrijding Friesland  Langelille
wespenbestrijding Friesland  Langezwaag
wespenbestrijding Friesland  Langweer
wespenbestrijding Friesland  Leeuwarden
wespenbestrijding Friesland  Legemeer 
wespenbestrijding Friesland  Lekkum 
wespenbestrijding Friesland  Lemmer 
wespenbestrijding Friesland  Lichtaard 
wespenbestrijding Friesland  Lies 
wespenbestrijding Friesland  Lioessens 
wespenbestrijding Friesland  Lions 
wespenbestrijding Friesland  Lippenhuizen 
wespenbestrijding Friesland  Loijnga 
wespenbestrijding Friesland  Lollum 
wespenbestrijding Friesland  Longerhouw 
wespenbestrijding Friesland  Luinjeberd 
wespenbestrijding Friesland  Lutkewierum 
wespenbestrijding Friesland  Luxwoude 
wespenbestrijding Friesland  Makkinga 
wespenbestrijding Friesland  Makkum 
wespenbestrijding Friesland  Mantgum 
wespenbestrijding Friesland  Marrum 
wespenbestrijding Friesland  Marssum 
wespenbestrijding Friesland  Menaldum 
wespenbestrijding Friesland  Metslawier 
wespenbestrijding Friesland  Midlum 
wespenbestrijding Friesland  Midsland 
wespenbestrijding Friesland  Miedum 
wespenbestrijding Friesland  Mildam 
wespenbestrijding Friesland  Minnertsga 
wespenbestrijding Friesland  Mirns 
wespenbestrijding Friesland  Moddergat 
wespenbestrijding Friesland  Molenend 
wespenbestrijding Friesland  Molkwerum 
wespenbestrijding Friesland  Morra 
wespenbestrijding Friesland  Munnekeburen 
wespenbestrijding Friesland  Munnekezijl 
wespenbestrijding Friesland  Nes 
wespenbestrijding Friesland  Niawier 
wespenbestrijding Friesland  Nieuwebrug 
wespenbestrijding Friesland  Nieuwehorne 
wespenbestrijding Friesland  Nieuweschoot 
wespenbestrijding Friesland  Nij Altoenae
wespenbestrijding Friesland  Nij Beets
wespenbestrijding Friesland  Nijeberkoop 
wespenbestrijding Friesland  Nijega 
wespenbestrijding Friesland  Nijehaske 
wespenbestrijding Friesland  Nijeholtpade 
wespenbestrijding Friesland  Nijeholtwolde 
wespenbestrijding Friesland  Nijelamer 
wespenbestrijding Friesland  Nijemirdum 
wespenbestrijding Friesland  Nijetrijne 
wespenbestrijding Friesland  Nijhuizum 
wespenbestrijding Friesland  Nijland 
wespenbestrijding Friesland  Noordbergum 
wespenbestrijding Friesland  Noordwolde 
wespenbestrijding Friesland  Oenkerk 
wespenbestrijding Friesland  Offingawier 
wespenbestrijding Friesland  Oldeberkoop 
wespenbestrijding Friesland  Oldeboorn 
wespenbestrijding Friesland  Oldeholtpade 
wespenbestrijding Friesland  Oldeholtwolde 
wespenbestrijding Friesland  Oldelamer 
wespenbestrijding Friesland  Oldeouwer 
wespenbestrijding Friesland  Oldetrijne 
wespenbestrijding Friesland  Olterterp 
wespenbestrijding Friesland  Oosterbierum 
wespenbestrijding Friesland  Oosterend 
wespenbestrijding Friesland  Oosterlittens 
wespenbestrijding Friesland  Oostermeer 
wespenbestrijding Friesland  Oosternijkerk 
wespenbestrijding Friesland  Oosterstreek 
wespenbestrijding Friesland  Oosterwierum 
wespenbestrijding Friesland  Oosterwolde 
wespenbestrijding Friesland  Oosterzee 
wespenbestrijding Friesland  Oosthem 
wespenbestrijding Friesland  Oostrum 
wespenbestrijding Friesland  Opeinde 
wespenbestrijding Friesland  Oppenhuizen 
wespenbestrijding Friesland  Opsterland
wespenbestrijding Friesland  Oranjewoud 
wespenbestrijding Friesland  Oude Leije
wespenbestrijding Friesland  Oudebildtzijl 
wespenbestrijding Friesland  Oudega 
wespenbestrijding Friesland  Oudehaske 
wespenbestrijding Friesland  Oudehorne 
wespenbestrijding Friesland  Oudemirdum 
wespenbestrijding Friesland  Oudeschoot 
wespenbestrijding Friesland  Oudkerk 
wespenbestrijding Friesland  Oudwoude 
wespenbestrijding Friesland  Ouwsterhaule 
wespenbestrijding Friesland  Ouwster-Nijega 
wespenbestrijding Friesland  Paesens 
wespenbestrijding Friesland  Parrega 
wespenbestrijding Friesland  Peins 
wespenbestrijding Friesland  Peperga 
wespenbestrijding Friesland  Piaam 
wespenbestrijding Friesland  Pietersbierum 
wespenbestrijding Friesland  Pingjum 
wespenbestrijding Friesland  Poppingawier 
wespenbestrijding Friesland  Raard 
wespenbestrijding Friesland  Rauwerd 
wespenbestrijding Friesland  Ravenswoud 
wespenbestrijding Friesland  Reitsum 
wespenbestrijding Friesland  Ried 
wespenbestrijding Friesland  Rien 
wespenbestrijding Friesland  Rijperkerk 
wespenbestrijding Friesland  Rinsumageest 
wespenbestrijding Friesland  Rohel 
wespenbestrijding Friesland  Roodhuis 
wespenbestrijding Friesland  Roodkerk 
wespenbestrijding Friesland  Roordahuizum 
wespenbestrijding Friesland  Rotstergaast 
wespenbestrijding Friesland  Rotsterhaule 
wespenbestrijding Friesland  Rottevalle 
wespenbestrijding Friesland  Rottum 
wespenbestrijding Friesland  Ruigahuizen 
wespenbestrijding Friesland  Sandfirden 
wespenbestrijding Friesland  Schalsum 
wespenbestrijding Friesland  Scharnegoutum 
wespenbestrijding Friesland  Scharsterbrug 
wespenbestrijding Friesland  Scherpenzeel 
wespenbestrijding Friesland  Schettens 
wespenbestrijding Friesland  Schiermonnikoog
wespenbestrijding Friesland  Schingen 
wespenbestrijding Friesland  Schraard 
wespenbestrijding Friesland  Sexbierum 
wespenbestrijding Friesland  Siegerswoude 
wespenbestrijding Friesland  Sijbrandaburen 
wespenbestrijding Friesland  Sijbrandahuis 
wespenbestrijding Friesland  Sint Annaparochie
wespenbestrijding Friesland  Sint Jacobiparochie 
wespenbestrijding Friesland  Sint Nicolaasga
wespenbestrijding Friesland  Sintjohannesga 
wespenbestrijding Friesland  Slappeterp 
wespenbestrijding Friesland  Slijkenburg 
wespenbestrijding Friesland  Sloten 
wespenbestrijding Friesland  Smalle 
wespenbestrijding Friesland  Smallebrugge 
wespenbestrijding Friesland  Snakkerburen 
wespenbestrijding Friesland  Sneek 
wespenbestrijding Friesland  Snikzwaag 
wespenbestrijding Friesland  Sondel 
wespenbestrijding Friesland  Sonnega 
wespenbestrijding Friesland  Spanga 
wespenbestrijding Friesland  Spannum 
wespenbestrijding Friesland  Stavoren 
wespenbestrijding Friesland  Steggerda 
wespenbestrijding Friesland  Stiens 
wespenbestrijding Friesland  Striep 
wespenbestrijding Friesland  Stroobos 
wespenbestrijding Friesland  Suameer 
wespenbestrijding Friesland  Suawoude 
wespenbestrijding Friesland  Surhuisterveen 
wespenbestrijding Friesland  Surhuizum 
wespenbestrijding Friesland  Swichum 
wespenbestrijding Friesland  Teerns 
wespenbestrijding Friesland  Ter Idzard 
wespenbestrijding Friesland  Terband 
wespenbestrijding Friesland  Terhorne 
wespenbestrijding Friesland  Terkaple 
wespenbestrijding Friesland  Ternaard 
wespenbestrijding Friesland  Teroele 
wespenbestrijding Friesland  Terschelling
wespenbestrijding Friesland  Terwispel 
wespenbestrijding Friesland  Terzool 
wespenbestrijding Friesland  Tieke 
wespenbestrijding Friesland  Tietjerk 
wespenbestrijding Friesland  Tijnje 
wespenbestrijding Friesland  Tirns 
wespenbestrijding Friesland  Tjalhuizum 
wespenbestrijding Friesland  Tjalleberd 
wespenbestrijding Friesland  Tjerkgaast 
wespenbestrijding Friesland  Tjerkwerd 
wespenbestrijding Friesland  Triemen 
wespenbestrijding Friesland  Twijzel 
wespenbestrijding Friesland  Twijzelerheide 
wespenbestrijding Friesland  Tzum 
wespenbestrijding Friesland  Tzummarum 
wespenbestrijding Friesland  Uitwellingerga 
wespenbestrijding Friesland  Ureterp 
wespenbestrijding Friesland  Veenklooster 
wespenbestrijding Friesland  Veenwouden 
wespenbestrijding Friesland  Vegelinsoord 
wespenbestrijding Friesland  Vlieland
wespenbestrijding Friesland  Vrouwenparochie 
wespenbestrijding Friesland  Waaksens 
wespenbestrijding Friesland  Wanswerd 
wespenbestrijding Friesland  Warfstermolen 
wespenbestrijding Friesland  Warga 
wespenbestrijding Friesland  Warns 
wespenbestrijding Friesland  Warstiens 
wespenbestrijding Friesland  Wartena 
wespenbestrijding Friesland  Waskemeer 
wespenbestrijding Friesland  Weidum 
wespenbestrijding Friesland  Welsrijp 
wespenbestrijding Friesland  Westergeest 
wespenbestrijding Friesland  Westhem 
wespenbestrijding Friesland  Westhoek 
wespenbestrijding Friesland  Wetsens 
wespenbestrijding Friesland  Wier 
wespenbestrijding Friesland  Wierum 
wespenbestrijding Friesland  Wieuwerd 
wespenbestrijding Friesland  Wijckel 
wespenbestrijding Friesland  Wijnaldum 
wespenbestrijding Friesland  Wijnjewoude 
wespenbestrijding Friesland  Wijns 
wespenbestrijding Friesland  Wijtgaard 
wespenbestrijding Friesland  Winsum 
wespenbestrijding Friesland  Wirdum 
wespenbestrijding Friesland  Witmarsum 
wespenbestrijding Friesland  Wolsum 
wespenbestrijding Friesland  Wolvega 
wespenbestrijding Friesland  Wommels 
wespenbestrijding Friesland  Wons 
wespenbestrijding Friesland  Workum 
wespenbestrijding Friesland  Woudsend 
wespenbestrijding Friesland  Wouterswoude 
wespenbestrijding Friesland  Ypecolsga 
wespenbestrijding Friesland  Zandhuizen 
wespenbestrijding Friesland  Zurich 
wespenbestrijding Friesland  Zwaagwesteinde 
wespenbestrijding Friesland  Zwagerbosch